Alchemy Trio

BIG MEDIA BIG MEDIA

Informacje:

Grupę tworzą znakomici artyści z Krakowa: dr Dorota Imiełowska, znana wiolonczelistka, kierująca klasą wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Krakowie

Roman Ślazyk,  jeden z najlepszych w kraju basistów i kontrabasistów (wg czytelników Jazz Forum)

Konrad Ligas, świetny akordeonista

gościnnie występuje Łukasz Pawlikowski, wiolonczelista młodego pokolenia, uczeń Krzysztofa Penderenckiego. 

Istnieje możliwość koncertu z aktorami Teatru Starego w Krakowie, np. z Jerzym Trelą, Dorotą Segdą, Radosławem Krzyżowskim, Ewą Kaim czy z aktorami: Małgorzatą Pieńkowską, Sonią Bohosiewicz,  Krzysztofem Zawadzkim. Aktorzy podczas koncertów recytują poezję.

Alchemy Trio wykonuje także - w odrębnym programie - koncerty muzyki jazzowej.